Algemene reizigers voorwaarden

 1. ANVR – Reizigersvoorwaarden

Artemis Tours (KvK 14636055) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier  voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Deze ANVR-reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die je bij Artemis Tours V.O.F. boekt en zijn aangepast aan de Wet op de Pakketreisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER-coördinatiegroep zelfregulering, tot stand gekomen. Je kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl. of klik hier  om de brochure te lezen.

We beginnen met de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen (§ 1), daarna de voorwaarden die gelden als je een gekoppeld reisarrangement (ANVR GRA-voorwaarden) boekt (§ 2) en vervolgens de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor enkelvoudige reisdiensten (§ 3). De voorwaarden die gelden bij een gekoppeld reisarrangement (GRA) zijn nieuw. Omdat er veel nieuwe begrippen zijn gekomen geven we (in § 4) ook een uitleg van de soms moeilijk leesbare wettelijke bepalingen. Bij een verschil in de uitleg of de interpretatie van deze voorwaarden en de wet gaat de wet altijd voor.

Aanvullende voorwaarden: De handelaar (dat kan zowel de reisorganisator als de doorverkoper zijn) kan op bepaalde terreinen aanvullende eigen voorwaarden hanteren. Deze aanvullende voorwaarden moeten schriftelijk (of elektronisch) worden vastgelegd voordat de (reis)overeenkomst tot stand komt. Deze aanvullingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die je op grond van de wet of de ANVR Reizigersvoorwaarden hebt.

Vanaf 01 januari 2021 is bij vele reisorganisaties het aanbetalingspercentage bij een pakketreis verhoogt naar 30%. Voor samengestelde reizen gelden aangepaste meestal andere percentages. Vliegtickets, treintickets, toegangskaarten, excursies, etc. vallen niet onder deze regeling en dienen bij boeking volledig te zijn betaald.

 1. Aanvullende uitleg
 2. Als je een pakketreis boekt, ga je een pakketreisovereenkomst aan met de uitvoerende reisorganisatie. Artemis Tours treedt in dit geval alleen op als doorverkoper en is zij geen partij bij deze pakketreisovereenkomst. In dat geval zijn zowel de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 1 en de (eventuele) algemene voorwaarden van die reisorganisator van toepassing. Eén losse reisdienst (bv. accommodatie of autohuur) is geen pakketreis.
 3. Als je een reis boekt die niet aan de criteria van een pakketreis voldoet en die alleen bestaat uit een los ticket van bijvoorbeeld KLM, Lufthansa, Transavia enzovoorts, ga je een luchtvervoersovereenkomst aan met de desbetreffende airline. In dat geval zijn de Algemene Vervoersvoorwaarden van de geboekte airline van toepassing. De geboekte vlucht kan alleen tegen de in die vervoersvoorwaarden genoemde kosten worden geannuleerd of gewijzigd.
 4. Als je een reis boekt die voldoet aan de criteria van een gekoppeld reisarrangement, dan sluit je afzonderlijke overeenkomsten met de desbetreffende dienstverleners. In dat geval zijn dan de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 2 van toepassing.
 5. Op alle vormen van dienstverlening door de Artemis Tours en die niet vallen onder de alinea’s 1 t/m 3 zijn de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 3 en de (eventuele) algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener(s) van toepassing.

Wanneer je een reisdienst reserveert via Artemis Tours, ga je  akkoord met deze voorwaarden van Artemis Tours.

 1. De door Artemis Tours Samengestelde reis

Heeft Artemis Tours speciaal voor jou een reis (maatwerk) samengesteld dan raden wij je aan de van toepassing zijnde voorwaarden goed door te nemen. Zowel de aanbetalingskosten als annuleringskosten zijn bij een samengestelde reis afwijkend. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de volgende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op jouw boeking:

 • ANVR Reizigersvoorwaarden
 • Algemene vervoersvoorwaarden
 • Voorwaarden van de betreffende dienstverlener (reisorganisatie/verhuurmaatschappij etc.)

Artemis Tours is aangesloten bij de erkende brancheorganisaties ANVR, SGR/SGRZ en Calamiteitenfonds.

 1. Artemis Tours aanbetalings- & annuleringskosten

Artemis Tours aanbetalings- & annuleringskosten* bij pakketreis

Aanbetaling 30% van de reissom( m.u.v. ticket only, hiervoor gelden andere aanbetalingsvoorwaarden; meestal 100% bij boeking)

* Bij annulering  tot 21 dagen vóór de vertrek: 30% van de reissom

* Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 15e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom

* Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de reissom.

Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds. 9.3. Als je de reisovereenkomst opzegt, moet je deze annuleringskosten voldoen.

* Uitzonderingen op de aanbetalings- & annuleringskosten zijn per dienstverlener mogelijk en toegestaan.

  

 

Artemis Tours aanbetalingskosten* bij door Artemis Tours samengestelde reis

De aanbetaling van een maatwerkreis, speciaal samengestelde reis bedraagt minimaal 50% van de reissom.

 • tot 60 dagen voor vertrek: 50%
 • tot 42 dagen voor vertrek: 70%
 • tot 28e dag van vertrek: 90%
 • Binnen 28 dagen voor vertrek: 100%

Onder de aanbetalingskosten zijn de kosten van vliegtickets niet inbegrepen. Deze worden apart doorbelast. Voor het boeken van airline tickets geldt een 100%  betaling vooraf te voldoen. Vraag naar de speciale voorwaarden voor elk ticket, want deze zijn niet altijd gelijk. Bij de meeste vliegtickets is restitutie van het betaalde bedrag niet mogelijk.

* Afwijkingen zijn mogelijk waarbij de aanbetalingskosten van de lokale leverancier kosten leidend zijn.

Artemis Tours annuleringskosten* bij door Artemis Tours samengestelde reis

Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt de organisator mee of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. De organisator berekent deze kosten aan de hand van het in het volgende lid bepaalde.

Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds. 9.3. Als je de reisovereenkomst opzegt, moet je deze annuleringskosten voldoen.

Onder de reissom wordt verstaan de kosten van alle bevestigde reisonderdelen exclusief de kosten van de vliegtickets.

*Annulering van airline tickets: Onder de annuleringskosten zijn de kosten van vliegtickets niet inbegrepen. De annulering voor tickets geschiedt volgens de bij de boeking overeengekomen condities, die per geboekte vliegtarief zal verschillen. Voor de afhandeling van de restitutie werkzaamheden wordt meestal een bedrag in rekening gebracht. Deze wordt apart doorbelast. Bij het annuleren van vliegtickets, treintickets, toegangskaarten, excursies, etc. geldt 100% kosten op non-refundable tickets. Vraag naar de speciale voorwaarden voor elk ticket. Bij de meeste (vlieg)tickets is geen restitutie mogelijk.

 

De bepalingen van Samengestelde Reizen zijn zelfstandig door Artemis Tours zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

 1. Stichting Garantiefonds Reisgelden

Artemis Tours is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde pakketreizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Voor de zakelijke markt is er de SGRZ garantie. Opgericht op 1 januari 2017 en per 1 juli 2018 uitgebreid met een garantieregeling voor de retailer die reizen afneemt van een SGR deelnemer.  SGRZ biedt een garantie voor insolventie van aanbieders van groeps- en incentivereizen (MICE), schoolreizen en zakelijke reizen. De opdrachtgevers van deze reizen zijn bedrijven, ondernemingen, groepen, etc. Zie voor de exacte voorwaarden de garantieregeling van SGRZ (link https://www.sgrz.nl/garantieregeling). Daarnaast biedt SGRZ vanaf 1 juli 2018 een retaildekking aan SGR retailers die reizen afnemen van een touroperator die SGRZ Retaildekking heeft. Dit betreft een interne verzekering.

 1. Calamiteitenfonds

Artemis Tours is lid van het Calamiteitenfonds. Voor de geboekte reizen die onder dit Calamiteitenfonds vallen wordt op de boekingsbevestiging een aparte bijdrage doorbelast. De bijdrage van de heffing voor het Calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per 9 betalende personen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

 1. Meer info en details?

Je kunt hier klikken voor de algemene ANVR-Reizigersvoorwaarden . Het is voor jou als klant ook van belang te weten welke reisorganisator verantwoordelijk is voor uitvoering van de reis. Je kunt dan, via deze link  kennis nemen van de voorwaarden van de touroperators door de naam van de juiste touroperator aan te klikken. Bij het maken van een boeking gaan wij er van uit dat je hiervan goed kennis hebt genomen van deze voorwaarden en je deze hierbij door ondertekening hebt geaccepteerd.

Boek je een in het buitenland gevestigde reisorganisatie dan zijn de ANVR Reizigersvoorwaarden mogelijk NIET van toepassing. Vraag hiernaar bij het boekingskantoor.

Alle informatie en voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien je in bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

 1. ANVR Zakelijke voorwaarden

De ANVR zakelijke voorwaarden gelden voor alle diensten die de reisonderneming op basis van een raamovereenkomst verleent op het gebied van reizen. Dat kan gaan om het op geregelde basis faciliteren van vervoerbewijzen (tickets voor luchtvaartmaatschappijen), maar ook op diensten op het gebied van het faciliteren van overnachtingen of overige diensten op het gebied van reizen. Omdat de reisonderneming deze diensten aanbiedt en verricht op zakelijke basis en op basis van een raamovereenkomst, zijn de bepalingen van Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (pakketreizen en gekoppeld reisarrangement) niet op de rechtsverhouding tussen de reisonderneming en de zakelijke opdrachtgever van toepassing maar wordt uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden.  Klik hier voor de details. 

Artemis Tours

Wilhelminasingel 40
6221 BK Maastricht

+31 (0)43 3255278
info@artemistours.nl

IBAN NL98SNSB0936503033
KVK 14636055
BTW NL854193029B01

Openingstijden:

ma t/m vrijdag: van 9-17u
zaterdag alleen geopend op afspraak