Algemene voorwaarden

SGR – Stichting Garantiefonds Reisgelden

Artemis Tours (KvK nr. 61072451) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

SGRZ – Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk

Artemis Tours (KvK nr. 61072451) is aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. Deze SGRZ-garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Artemis Tours (KvK nr. 61072451) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma / op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

ANVR – Algemene Nederlands Vereniging van Reisondernemingen

De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) is een Nederlandse organisatie die de belangen behartigt van ondernemingen in de reisbranche, waaronder reisbureaus. De ANVR geeft ook garanties aan reizigers die boeken via één van de aangesloten organisaties. Zo respecteren alle leden de uitspraken van de Geschillencommissie Reizen en ook zijn alle leden aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

De annuleringsvoorwaarden zijn verschillend voor zowel samengestelde reizen als groepsreizen. Afhankelijk van de segmenten die geboekt zijn, kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Klik hier voor onze referentie op www.anvr.nl.
Klik hier voor de consumentenvoorwaarden van het ANVR.

Aanvullende voorwaarden

Vanaf vrijdag 1 april 2016, gelden voor boekingen bij ANVR-reisorganisatoren de volledig vernieuwde ANVR reisvoorwaarden. Op die dag moeten vóór boeking, naast de ANVR reisvoorwaarden, in ieder geval ook aanvullende eigen voorwaarden aan de consument kenbaar worden gemaakt. Voor de aanvullende voorwaarden van Artemis Tours V.O.F. als reisorganisator klik hier.

Claims

Indien Artemis Tours voor u een claim rechtstreeks bij de airline indient, rekenen wij 35% van het claimbedrag als bemiddelingskosten. Dit wordt enkel geïnd wanneer de claim succesvol is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artemis Tours.