Informatie

SGR – Stichting Garantiefonds Reisgelden

Op al onze reizen, groepsreizen en aanbiedingen zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 ED, mede van toepassing. Deze voorwaarden kunt u vinden op www.sgr.nl
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen overeenkomst niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Klik hier voor onze referentie op www.sgr.nl.

ANVR – Algemene Nederlands Vereniging van Reisondernemingen

De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) is een Nederlandse organisatie die de belangen behartigt van ondernemingen in de reisbranche, waaronder reisbureaus. De ANVR geeft ook garanties aan reizigers die boeken via één van de aangesloten organisaties. Zo respecteren alle leden de uitspraken van de Geschillencommissie Reizen en ook zijn alle leden aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Klik hier voor onze referentie op www.anvr.nl.

Calamiteitenfonds

Het zal u maar gebeuren: u bent zorgeloos op vakantie gegaan en tijdens uw reis doet zich op uw bestemming een natuurramp voor. Of er breken ernstige onlusten uit. Het kan zijn dat daardoor uw reisprogramma moet worden aangepast. Of dat u naar een ander hotel moet worden gebracht. Soms moet een reis zelfs worden afgebroken en moet u eerder terug naar huis. Dat kost natuurlijk geld. Maar wie betaalt dat?

Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat de reis moet worden aangepast. Als de reis moet worden afgebroken dan geeft het fonds een vergoeding voor de niet genoten reisdagen.

Klik hier voor onze referentie op www.calamiteitenfonds.nl.

Annuleren

Het kan voorkomen dat u door een onvoorziene gebeurtenis uw reis moet annuleren. Houdt u er rekening mee dat annuleringen nooit kosteloos zijn. De kosten die berekend worden voor een annulering kunt u in onderstaand schema terugvinden. Dit zijn de annuleringskosten van Artemis Tours. Indien u een annuleringsverzekering heeft kunt u deze kosten terugvragen bij uw verzekeringsmaatschappij.
U dient uw annulering schriftelijk aan ons te doen (per voorkeur per mail info@artemistours.nl). Alleen annuleringen door de hoofdboeker worden geaccepteerd.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
– bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
– bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Geen afkoelingsperiode

Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op de verkoop van reizen.

Tot standkomen overeenkomst

Een overeenkomst met Artemis Tours door boeking via deze website komt online tot stand wanneer de hoofdboeker, nadat hij akkoord is gegaan met de voorwaarden en zijn boekinggegevens definitief heeft gemaakt, op zijn scherm een melding krijgt dat de boeking is gemaakt. Artemis Tours verstuurt direct na de boeking per e-mail een automatische bevestiging naar het door de hoofdboeker opgegeven e-mailadres. De elektronische bevestiging wordt geacht de hoofdboeker te hebben bereikt wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen, dan wel wanneer hij of zij redelijkerwijze geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen.

Online reserveren

U kunt bij Artemis Tours via onze website online boeken of telefonisch reserveren. De snelste manier om te reserveren is via onze website. U ziet exact dezelfde beschikbaarheid en u boekt uw reis direct in ons systeem. Uw boeking is definitief zodra u na het invullen van uw persoonlijke gegevens akkoord bent gegaan met de voorwaarden en op ‘boeken’ hebt gedrukt. Binnen enkele ogenblikken ontvangt een bevestiging per email op het door u opgegeven email adres. Binnen enkele werkdagen ontvangt u een factuur per post. Om onjuistheden te voorkomen vragen wij u de inhoud van de factuur te controleren. Buiten de details van de reis vragen wij u extra aandacht te geven aan de spelling van namen en voorletters (overeenkomend met de gegevens van de grensdocumenten). Mocht er sprake zijn van onjuistheden dan dient u deze binnen 2 werkdagen na ontvangst aan ons te melden. Artemis Tours is niet aansprakelijk voor alle voortvloeiende schade als gevolg van niet (op tijd) gemelde onjuistheden.

Telefonisch reserveren

U kunt ook telefonisch reserveren via het telefoonnummer 043-325 52 78. Onze medewerk(st)er zal uw persoonlijke gegevens noteren en de totale reissom met u doornemen. U krijgt van onze medewerk(st)er een reserveringsnummer en uw boeking is definitief.

Definitieve boeking

Op het moment dat u alle gegevens heeft doorgegeven en een reserveringsnummer heeft doorgekregen, beschouwen wij dit als een definitieve reservering. Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde ‘afkoelingsperiode’ die in de wet ‘kopen op afstand’ wordt genoemd, is niet van toepassing op de verkoop van reizen.

Reissom

Onze reissommen zijn inclusief vluchten van en naar uw bestemming, transfer van de luchthaven van bestemming naar de accommodatie en vice versa, verzorging zoals beschreven bij de betreffende accommodatie en begeleiding van de lokale agent. Onze reissommen zijn exclusief vervoer van en naar de luchthaven in Nederland, fooien, excursies, entreegelden en uitgaven van persoonlijke aard. Luchthavenbelasting zit vanaf 1 april 2007 in de prijs, er kunnen wel eventuele toeslagen bijkomen als bijvoorbeeld weekendtoeslag.
De gepubliceerde reissom en eventuele toeslagen zijn altijd in euro’s en per persoon, tenzij anders vermeld. We behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen zoals BTW, toeristenbelasting, luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag worden doorberekend.

Aansprakelijkheid en minimum leeftijd bij boeking

De hoofdboeker, die een reis boekt voor zichzelf en eventuele andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle reizigers die hij/zij aanmeldt. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de hoofdboeker. De minimumleeftijd van de hoofdboeker is 18 jaar. Bestaat een boeking geheel uit minderjarigen, dan moet schriftelijk worden aangetoond dat de ouders toestemming hebben verleend. Wijzigingen en/of annuleringen moeten schriftelijk door de hoofdboeker worden gemeld.

Verzekeringen

Artemis Tours adviseert u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en zal u graag over de mogelijkheden adviseren. Schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering wordt niet door ons vergoed.

Persoonlijke gegevens

De Algemene Reisvoorwaarden vereisen dat u persoonlijke gegevens verstrekt die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijk handicap, maar ook andere informatie die bij de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of andere reizigers van belang kunnen zijn.

Betaling

* Indien u een reis heeft geboekt waarvan de vertrekdatum later dan zes weken na boeking is, dient u een aanbetaling te doen, het restant dient u uiterlijk 6 weken voor vertrek te betalen.
Eén of twee dagen na boeking ontvangt u een factuur per email, waar de hoogte van de aanbetaling op vermeld staat. De aanbetaling bedraagt 15% van de reissom, met een minimum van € 150,- per persoon, plus eventuele reis- en/of annuleringsverzekering en de reserveringskosten. Nadat u een aanbetaling heeft gedaan, sturen wij geen nieuwe rekening voor het resterende bedrag.
Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek op onze rekening bijgeschreven te zijn, onder vermelding van uw factuurnummer, vertrekdatum en uw naam.
* Indien u een reis heeft geboekt waarvan de vertrekdatum binnen zes tot drie weken na boeking is, dient u in één keer het gehele bedrag te betalen. Dit bedrag kunt u overmaken op onderstaande rekeningnummers onder vermelding van uw naam en vertrekdatum.
* Indien u een reis heeft geboekt waarvan de vertrekdatum binnen drie weken na boeking is, dient u in één keer het gehele bedrag te betalen. Dit kunt u op een van de volgende manieren doen, onder vermelding van uw naam en vertrekdatum:
1- Telefonisch via uw bank aan ons overmaken (telefonische overboeking waarbij uw bank ons dan informeert over de overboeking);
2- Contant storten bij het postkantoor of contant storten bij de bank. Het stortingsbewijs dat u hierbij krijgt, dient u aan ons te faxen (043 -325 86 23) onder vermelding van uw naam en vertrekdatum;
3- U kunt ook bij ons langskomen om het gehele bedrag contant te voldoen. (u dient met gepast geld te betalen, wij hebben geen pinapparaat)

Ons rekeningnummer

SNS Bank : 93.65.03.033
Iban SNS rekening : NL98 SNSB 0936 5030 33
Bic SNS rekening Bic: SNSBNL2A

Reisbescheiden

Wij mailen ongeveer 5 dagen voor vertrek uw reisbescheiden toe. Indien u 2 dagen voor vertrek nog geen bericht heeft ontvangen betreffende uw reisbescheiden, dan dient u per omgaande contact op te nemen met Artemis Tours. 043-325 52 78

Ticket

Om computertechnische redenen komt het voor dat u een aankomst- of vertrektijd van 23:59 uur op uw ticket vermeld ziet staan. Dit kan een fictieve tijd zijn. De werkelijke aankomst- of vertrektijd ligt na dit tijdstip. In dat geval (u komt tenslotte strikt genomen op een latere datum aan) bent u wel verzekerd. De vluchttijden worden overheidswege bepaald door de slotcoördinator op de luchthaven. Artemis Tours heeft geen enkele invloed op deze tijden.

Informatie op de website

Onze website wordt regelmatig herzien en voorzien van accurate informatie en accommodatiebeschrijvingen, zodanig dat de inhoud van de reisovereenkomst mede bepaald wordt door de meest recente herziening van onze website.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artemis Tours.